Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:
Obecnie przeglądasz : Strona główna » Partnerzy

Partnerzy

Zapraszamy serdecznie Państwa do zapoznania się z naszymi partnerami oraz odwiedzenia ich stron internetowych.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

MARR S.A. dopasowuje swoje działania do potrzeb rynku oraz wpisuje je w cele strategii rozwoju województwa małopolskiego.

Więcej informacji pod adresem www.marr.pl

Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii Sp. z o.o.

ESCO realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią i udziela klientom gwarancji uzyskania oszczędnosci. przedsiebiorstwo dązy do tego, aby w zakresie gospodarowania energią być jedną z wiodących polskich Spółek Usług Energetycznych. Atutami, które mają pomóc Spółce w realizacji jej celów są jakośc , profesjonalizm i utrzymanie stałych relacji z klientem. Więcej informacji pod adresem

Więcej informacji pod adresem www.esco.krakow.pl

Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska

Regionalny Punkt Kontaktowy, Ośrodek Przekazu innowacji Polska Południowa, należy do Krajowego systemu Usług i krajowej Sieci innowacji oraz jest regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców.

Więcej informacji pod adresem www.transfer.edu.pl

Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Więcej informacji pod adresem www.malopolskie.pl/Urzad/Misja/

Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Więcej informacji pod adresem www.malopolskie.pl/UMDepartamenty/Departamenty/?id=1435

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Więcej informacji pod adresem www.wfos.krakow.pl

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC)

Działalność Stowarzyszenia jest ukierunkowana na małe i średniej wielkości miasta, w których występuje ogromne zapotrzebowanie na edukację ekologiczną, przepływ informacji oraz kooperację. Polska Sieć "Energie Cités" należy do Europejskiej Sieci "Energie Cités", mającej swą siedzibę w Besançon, we Francji. Poprzez swoje działania PNEC włącza się do realizacji zadań zawartych w Protokole z Kyoto.

Więcej informacji pod adresem www.pnec.org.pl

Izba Przemysłowo Handlowa

Promocja firm członkowskich w kraju i za granicą, a także reprezentacja ich interesów gospodarczych wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.

Więcej informacji pod adresem www.iph.krakow.pl

Polska Zielona Sieć

Ogólnopolski związek stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest wspierania i promowanie udziału społecznego w podejmowaniu decyzji ważnych dla środowiska oraz wzmacnianie kontroli społecznej poprzez wdrażanie dostępu do informacji publicznych.

Więcej informacji pod adresem www.zielonasiec.pl

Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna Sp. z o.o.

"Made" to ponad 100 ekspertów - specjalistów w zakresie wdrażania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000; ISO 14001:2005;EMAS, PN-N 18001; ISO 27001, ISO 22000, standardów BRC, IFS i in. oraz trenerów z zarządzania, psychologii menedżerskiej i interpersonalnej Doświadczenie "MADE" Małopolskiej Agencji Doradczo - Edukacyjnej to ponad 170 wdrożonych systemów jakości, 6000 przeszkolonych osób, 140 przyznanych dotacji dla przedsiębiorstw.

Więcej informacji pod adresem www.made.pl

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji pod adresem www.fors.pl

Agencja Reklamy COMEX

Kompleksowa obsługa dużych korporacji oraz tych mniejszych, nowopowstałych firm. Opracowanie wizerunku firmy, identyfikacja wizualna, projekty logotypów, webdesign oraz marketing społecznościowy i kampanie reklamowe w mediach.

Więcej informacji pod adresem www.e-comex.pl

Stowarzyszenie Sportowe Jow Ga Kung Fu

28 lutego 1999 roku SiFu Derek Johnson otworzył szkołę Kung Fu, która przyjęła nazwę Jow Ga Kung Fu Athletic Association w Columbia, Maryland. Wkrótce wieść o otwarciu szkoły dotarła do Polski i grupa entuzjastów Kung Fu wysłała list do SiFu Johnson'a z prośbą o zaakceptowanie ich jako swoich uczniów. W odpowiedzi na list SiFu Johnson zaproponował spotkanie podczas swojej wizyty w Europie.

Więcej informacji pod adresem www.jowga.pl