Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:

Bezpieczny polski gaz łupkowy

Program : „Bezpieczny Polski Gaz Łupkowy”
Akceptacja : Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Kraków 23.04.2013
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Pan Rektor
Prof. dr hab. inż. T. Słomka w/m
Prośba o realizację prezentowanej poniżej sprawy priorytetowo.

DOTYCZY
Propozycja zorganizowania przez AGH, z udziałem i we współpracy z naszym Stowarzyszeniem, pierwszej w Polsce ogólnopolskiej:
Konferencji Naukowo Technicznej
pt.
BEZPIECZNY POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Proponowany termin: l kwartał 2014 r.
Czas trwania konferencji: 2-3 dni (do ustalenia)
Miejsce konferencji: lokalizacja AGH lub też częściowo Audytorium Maximum UJ( ul. Krupnicza 23)

Szanowny Panie Rektorze
W dobrze pojętym interesie polskiej problematyki energetyczno-paliwowej przedkładamy Akademii propozycję wspólnych działań dla zorganizowania przez uczelnię w roku 2014 (w pierwszym kwartale roku), 2-3 dniowej konferencji naukowo - technicznej poświęconej problemowo - sprawom gazu łupkowego w Polsce pt:
BEZPIECZNY POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Stan dzisiejszy i perspektywy

Jak sądzimy, udział w pracach organizacyjnych w/w konferencji naukowo-technicznej AGH, mogłyby wziąć udział takie jednostki uczelni jak np.
• Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
• Wydział Nafty i Gazu
• Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
• Wydział Energetyki i Paliw
Uważamy, że AGH jest kompetentną jednostką nauki dla zorganizowania w/w ważnej konferencji naukowo-technicznej dla pozytywnego rozwoju problematyki gazu łupkowego w Polsce. Szanowny Panie rektorze Gaz łupkowy, jak wiemy, jest w Polsce ważnym problemem dla rozwoju gospodarki i energetyki. Społeczeństwo polskie jest w tej sprawie podzielone. Gaz łupkowy ma wielu przeciwników i budzą się lęki i obawy.
Pojawiają się głosy sprzeciwu.
Uważamy, że w społeczeństwie trzeba w sposób ciągły i kompetentny rozwijać stan zaufania do gazu łupkowego i techniki z nim związanej. Jesteśmy zdania, że wspólnie z AGH jesteśmy w stanie kompetentnie w sposób zorganizowany utwierdzić społeczeństwo w przekonaniu, że gaz łupkowy jest bezpieczny i wysoce potrzebny dla rozwoju gospodarki i energetyki państwa.

Jesteśmy przekonani, że w/w konferencja odegra ważną rolę dla rozwoju problematyki gazu łupkowego w Polsce.
Dla realizacji w/w konferencji proponujemy powołać zespół patronacki, a w skład takiego zespołu proponujemy zaprosić np.
• Pana Premiera D. Tuska,
• Pana Ministra Środowiska,
• Pana Ministra Gospodarki,
• lub też Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prosimy uprzejmie rozważyć czy dla wagi ogólnokrajowej nie byłoby pożyteczne zaproszenie do wspólnej realizacji proponowanej konferencji razem z AGH:
Państwowego Instytutu Geologicznego
oraz PGNiG S.A. w Warszawie (z ich wkładem finansowo-organizacyjnym)
Zwracam się z prośbą o możliwie szybką decyzję i ewentualne stworzenie możliwości dla rozpoczęcia prac organizacyjnych w Uczelni.
W przypadku braku zainteresowania prezentowaną sprawą ze strony AGH zwrócimy się do np. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Wrocławskiej, Państwowego Instytutu Geologicznego lub PGNiG S.A. w Warszawie, o zorganizowanie proponowanej konferencji naukowo-technicznej.
O decyzji w powyższej sprawie prosimy uprzejmie o kontakt telefoniczny dr J. Walosik lub prof. dr hab. T. Petrys, 12 411 17 85 lub tel. kom. 606 946 317.
Do współpracy merytoryczno-organizacyjnej w komitecie organizacyjnym AGH w powyższej sprawie delegujemy prof. dr. hab. T Petrysa (chemia fizyczna), posiadającego w swym dorobku około 100 publikacji, w tym wydanych 5 książek naukowo-technicznych i podręcznik chemii fizycznej tłumaczonego z języka węgierskiego.
Posiada dwa opracowania z technologii chemicznej. Uczestniczył w 32 konferencjach krajowych i zagranicznych w różnych dziedzinach chemii.
Profesor Petrys doktoryzował się w AGH pod kierunkiem prof Czerskiego. Współpracował z profesorem AGH Markowskim oraz profesorem Mrowcem. Prof. T. Petrys realizował we współpracy z AGH (mi. prof Adamczyk) dwa ważne tematy a to koncepcję produkcji paliw syntetycznych z CO2oraz badania zagrożeń składowania skroplonego dwutlenku węgla do głębokich złóż geologicznych( załączniki: xero).
Sprawy realizowane w AGH były prezentowane Ministerstwu Środowiska, Komisji Europejskiej oraz Zespołowi Środowiska w Parlamencie Europejskim.
Pozyskanie środków finansowych dla realizacji programu konferencji:
BEZPIECZNY POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Stan dzisiejszy i perspektywy
Według naszego rozeznania środki finansowe dla realizacji w/w ważnego programu o dużym znaczeniu dla gospodarki energetycznej państwa można będzie uzyskać z takich instytucji i organizacji jak np.
Urząd Rady Ministrów
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Sejmowa Komisja Środowiska i Zasobów Naturalnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ekofundusz

Firmy koncesjonariusze (21-23), które są związane z gazem łupkowym i otrzymały już licencję na badania i poszukiwanie złóż gazu łupkowego w Polsce(listę tych firm otrzymaliśmy w toku naszych kontaktów, korespondencji z Ministerstwem Środowiska) Załączamy jedną z korespondencji.
Ministerstwo Środowiska życzy nam powodzenia z programem BEZPIECZNY POLSKI GAZ ŁUPKOWY(załącznik).
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami powyższego pisma.
lp.

data / tytuł

pobierz plik

8 03.07.2013
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska, Dep. Ropy i Gazu do Rektora Akademii Górniczo Hutniczej

pobierz
7 03.07.2013
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska, Dep. Ropy i Gazu do E.S.O.S.

pobierz
6 22.03.2013
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska, Dep. Geologii i Konc. Geologicznych

pobierz
5 10.07.2007
Pismo ws. programu 'CO2 Synthefu'

pobierz
4 21.03.2011
Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki

pobierz
3
Konferencja Naukowo Techniczna

pobierz
2
Magazynowanie CO2 - żródło: internet

pobierz
1 16.10.2008
Magazynowanie CO2 - żródło: portal gazeta.pl

pobierz