Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:
Obecnie przeglądasz : Strona główna » Archiwum

Archiwum

15.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska
z dnia 15 października 2007 roku.

W związku ze śmiercią naszego kolegi dr inż. Zygmunta Mazura, Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Bogdan Śmiełowski - przewodniczący Komisji
2. Bolesław Duda - członek Komisji

podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała Komisji Rewizyjnej:

Na podstawie § 19 i § 17 Statutu, Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna mocą uchwały postanowiła uzupełnić skład Komisji o osobę dr inż. Marka Dudka - członka założyciela Stowarzyszenia- powierzając mu funkcję członka Komisji.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Bogdan Śmiełowski
Przewodniczący Komisji

19.09.2007 r.

Stowarzyszenie podpisało Porozumienie w sprawie realizacji projektów wspólnych z Przedsiębiorstwem Oszczędzania Energii "ESCO" sp. z o.o. dnia 19. września 2007 r.

Niniejsze porozumienie określa zasady współdziałania, odpowiedzialności, działań marketingowych i rozliczeń pomiędzy partnerami. Celem Porozumienia jest tworzenie i realizacja projektów wspólnych w strategicznych obszarach działania z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług. Projekty obejmują w szczególności następujące czynności:

- opracowanie procedur organizacyjnych zmierzających do obniżenia zużycia energii, przeprowadzenie optymalnych z ekonomicznego punktu widzenia usprawnień, prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych traktowanych jako środek do realizacji usługi, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu energetycznego,
- wykonanie działań związanych z aplikacją odnawialnych źródeł energii
- wykonanie audytów i etykiet energetycznych obiektów,
- przeprowadzanie szkoleń i instruktaży dla personelu technicznego i administracji w obiektach klientów mające na celu przekazanie niezbędnej wiedzy, doświadczeń w zarządzaniu energią,
- eksploatację zmodernizowanych bądź zainstalowanych urządzeń w okresie trwania umowy z Klientem,
- działania promocyjne na rzecz Klientów biorących udział w Projektach,
- inne działania będące w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

20.09.2007 r.

Stowarzyszenie podpisało Porozumienie w sprawie realizacji projektów wspólnych z Małopolską Agencją Doradczo-Edukacyjną "MADE" sp. z o.o. oraz Instytutem Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej dnia 20 września 2007r.

Niniejsze porozumienie określa zasady współdziałania, odpowiedzialności, działań marketingowych i rozliczeń pomiędzy partnerami. Celem Porozumienia jest tworzenie i realizacja projektów wspólnych w strategicznych obszarach działania z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług. Projekty obejmują w szczególności następujące czynności:

- wdrożenia i doskonalenia systemów jakości,
- przygotowanie do certyfikacji tych systemów
- wykonywanie audytów i etykiet energetycznych obiektów,
- organizację kursów w zakresie uzyskania licencji audytora energetycznego budynków
- organizację szkoleń w zakresie zarządzania środowiskiem
- wykonywanie audytów ekologicznych
- wykonywanie dokumentacji i uczestniczenia w procedurach dotyczących uzyskania pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony środowiska na prowadzenie działalności gospodarczej
- wykonywanie ocen ekologicznych
- wykonywanie działań dotyczących energooszczędności obiektów, recyklingu energetycznego oraz aplikacji odnawialnych źródeł energii
- organizację szkoleń w zakresie prowadzenia sprawozdawczości ekologicznej dotyczących branżowych działalności gospodarczych.
- organizację szkoleń w zakresie pomiaru emisji substancji szkodliwych dla środowiska - głównie CO2 oraz innych czynników fizyczno -akustyczno-elektro- magnetycznych
- działań promocyjnych na rzecz Klientów biorących udział w Projektach,
- innych działań będących w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe porozumienia stanowią podstawę wdrażania w życie Programu "Bezpieczni dla środowiska"

2.07.2007 r.

Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 2 lipca 2007 roku podjęto działania zmierzające do stworzenia programu "Bezpieczni dla środowiska", obejmującego swym zakresem zróżnicowane podmioty gospodarcze (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa).

Program ten postanowiono skonfigurować z poszukiwaniem partnerów do wspołpracy w ramach priorytetu "Środowisko (łącznie ze zmianami klimatu) w 7-mym Programie Ramowym Komisji Europejskiej. Za utworzenie programu "Bezpieczni dla środowiska" odpowiedzialny jest dr Jerzy Walosik.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu, zapraszamy do działu : Program Bezpieczni dla Środowiska

22.06.2007 r.

W dniach 21-22 czerwca 2007 roku Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska uczestniczyło w Innowacyjnych Targach Przedsiębiorczości pod nazwą "Małopolskie Dni Innowacji i Technologii" zorganizowanych w ramach Projektu "Fokus - skoncentrowany na celu". Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Działanie 2.4 - "Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi".

Na własnym stoisku wystawienniczym zaprezentowano założenia i kierunki działań w realizowanym niebawem programie Stowarzyszenia pod nazwą " Bezpieczni dla środowiska "

15.03.2007 r.

K O M U N I K A T

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia odwołuje się Seminarium w Zakopanem w miesiącu kwietniu br. Przeiwdywany termin - pażdziernik 2007 roku.

15.03.2007 r.

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska organizuje trzydniowe "FORUM" w dniach 13 - 15 kwietnia 2007 r. w pensjonacie "Pod Giewontem" w Zakopanem, ul. Skibówki 35 A.

Celem "FORUM" jest integracja dwóch środowisk zawodowych tj. Państwowej Straży Pożarnej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych i wypracowanie koncepcji powstania nowej specjalizacji zawodowej "audytora oceny ryzyka w zakresie ochrony przeciwpożarowej" a w konsekwencji utworzenia nowego zawodu, umieszczonego w Polskiej Klasyfikacji Zawodów.

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska przygotowuje czterostopniowy system edukacyjny w tym zakresie tj. kształcenie na poziomie średnim, pomaturalnym, wyższym oraz podyplomowym. Zapraszamy w szczególności kadrę kierowniczo-decyzyjną obu środowisk zawodowych jak również osoby wytypowane ze względów kompetencyjnych do uczestnictwa w tym "FORUM".

Prosimy uprzejmie o potwierdzenia uczestnictwa na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia biuro@esos.org.pl

Informujemy, że organizatorem technicznym "FORUM" jest Ośrodek Szkolenia i Nadzoru "BEDEBE" s.c.. Stąd też wpłaty prosimy dokonać na konto :

91 1020 2906 0000 1602 0014 7249

Faks: 012 645 74 95
e-mail: fu.bedebe@neostrada.pl
lub bedebe47@tlen.pl

Listę zaproszonych gości, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa wprowadzimy na stronę w dniu 5 kwietnia br.

Zaproszeni:

I. Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Brokerzy

1. Generali TU S.A. - Warszawa / Kraków / Katowice
2. Ergo Hestia s.a. - Sopot / Kraków / Warszawa
4. PTU S.A. - Warszawa
5. HDI Asekuracja TU S.A. - Warszawa / Kraków
7. AIG PTE S.A. - Warszawa
8. Alianz Polska S.A. - Warszawa / Kraków
9. Cigna ab port - Warszawa
10. Compensa s.a. - Warszawa / Kraków
11. Comercial Union Polska S.A. - Warszawa / Kraków
12. D.A.S. - Kraków
13. Filar S.A. - Sczecin / Kraków
14. Tow.Ubezp. i Reasekuracji S.A. - Warszawa
15. PZU S.A. - Kraków
16. Warta - Kraków
17. HDI Samopomoc S.A.- Kraków
18. Cigna STU S.A. - Kraków
19. Uniqua - Łódź / Kraków

Brokerzy :

1. prof. dr hab. Andrzej Prusek, Kraków
2. Optimum, Stanisław Kądziołka, Kraków
3. Stowarzyszenie Brokerów Polbrokers, Warszawa
4. Polska Izba Brokerów, Warszawa
5. Cyrul Dom Brokerski, Kraków
6. Jarosław Kosek, Kraków
7. Michał Wójtowicz, Kraków
8. Jan Kozioł, Tarnów
9. Krystyna Siekierka, Kraków
10. Adler Brokers Group sp. z p.o., Warszawa
11. AS Broker, Kraków

II. Straż Pożarna

1.Dela Feliks - b. komendant główny PSP b. szef OC kraju
2. Schroeder Maciej - b. z-ca k-ta głównego PSP
3. Grosset Ryszard - b. z-ca k-ta głównego PSP
4. Pozierak Andrzej - b. komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
5. Janik Władysław - b. komendant woj. w Tarnowie, b. doradca ministra. spr.wewn. i admin.
6. Bielicki Piotr - b. z-ca k-ta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
7. Tajduś Jan - z-ca k-ta Małopolskiego PSP
8. Bogusław Kogut - naczelnik wydz. KW PSP w Krakowie
9. Mossoczy Mirosław - z-ca nacz. wydz. KW PSP w Krakowie

III. Firmy

1. "Szybicki" Firma Handlowo-Usługowa S.C. - Koziegłowy k.Poznania
2. Sintac-Polska Ratownictwo i Ochrona Środowiska - Wesoła
3. BP Techem S.A. - Warszawa
4. Compact Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Czerwonak k. Poznania
5. PPH Go-West sp z o.o. - Warszawa
6. Protekta sp z o.o. - Warszawa
7. Anro Firma Poligraficzno-Handlowa - Zawiercie
8. Polon-Alfa sp. z o.o. - Bydgoszcz
9. Galex Zakład Produkcyjno-Usługowy - Bydgoszcz
10. Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak - Jaworze Dolne
11. Compart-Z.Dziembowski - Gliwice
12. Medline - Zielona Góra
13. Wytwórnia Umundurowania Strażackiego - Brzeziny
14. Schmitz Ryszard Królicki - Wrocław
15. Fenzy-Polska sp z o.o. - Łódź
16. Delta-Service - Zielonka k. Warszawy
17. Andreas Stihl sp. z o.o. - Tarnowo Podgórne Sady
18. Krolpol Drager - Głogów
19. Msa-Auer Polska sp. z o.o. - Raszyn k. Warszawy
20. Fire-Max sp. z o.o. - Warszawa
21. Mercor sp. z o.o. - Gdańsk
22. Deva Poland sp z o.o. - Cieszyn
23. Faser S.A. - Tarnowskie Góry
24. Prof-Beh sp. jawna - Tarnowskie Góry
25. Bezalin Bielskie Zakłady Lin i Pasów - Bielsko Biała
26. KZWM S.A. - Siemianowice śl.
27. Wytwórnia Sprzętu Pożarniczego Ognichron S.A. - Andrychów
28. GZWM S.A. - Grodków
29. Gras Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe - Korzycie
30. Kegel-Błażusiak - Nowy Targ
31. Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego - Kalisz
32. Maskpol - Panki
33. Zakłady Konfekcji Technicznej Lubawa S.A. - Lubawa
34. Unima S.A. - Komorniki
35. Fabryka Maszyn Glinik S.A. (Stefan Drożdż, Franciszek Witek) - Glinik
36. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Zakładowa Straż Pożarna - Puchaczów
37. Not-Poż Zbigniew Kaczmarczyk - Gierałtowice
38. Ekspert-Poż Waldemar Pijarowski - Dzierżoniów
39. Straż Pożarna sp.z o.o. Krzysztof Staniszewski - Jasło
40. Zakładowa Jednostka Gaśnicza sp ż o.o - Dębica
41. PUP Poż Uniwersa S.C. - Krosno
42. Egeria sp z o.o. - Warszawa
43. Milagro Powlekania sp. z o.o. - Grudziądz
44. Mały Strażak - Jastrzębie Zdr.
45. Kadimex - Warszawa
46. Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - Kraków
47. Elektrownia Połaniec, Centrum Ratownictwa i Ochrony, Straż Pożarna sp. z o.o. - Połaniec
48. Andoria SA - Andrychów
49. Hut-Poż - Kraków
50. Pabianteks - Pabianice
51. KG PSP Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, Biuro Kadr i Szkolenia - Warszawa

20.11.2007 r.

Na mocy uchwały Zarządu z dnia 20 listopada Stowarzyszenie działając zgodnie ze swoją statutową misją podejmuje działania w zakresie powołania do życia i objęcia patronatem Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska oraz w zakresie promocji i wspierania ochrony zdrowia w aspekcie zagrożeń ekologicznych. Polegające na etapie wstępnym na opracowaniu studium wykonalności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Stowarzyszenia za koordynację i realizację powyższych tematów jest dr Jerzy Walosik.

20.11.2007 r.

W dniu 20 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w poszerzonym składzie o Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w trakcie którego podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1 DOTYCZĄCA USTALENIA SYSTEMU OPŁACANIA SKŁADEK:

Ustala się następujący system płacenia składek:
- wpisowe do Stowarzyszenia w kwocie 50 PLN
- składka miesięczna w kwocie 20 PLN
- aktualni członkowie Stowarzyszenia jak i nowo przyjęci powinni składkę miesięczną uregulować za trzy miesiące z góry tj. za grudzień br. oraz za styczeń i luty 2007 w celu uzyskania środków na opłacenie sądowego wniosku o działalności pożytku społecznego i na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia.


Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2 DOTYCZĄCA WYSTĄPIENIA DO SĄDU REJESTROWEGO Z WNIOSKIEM O NADANIE STOWARZYSZENIU STATUSU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU SPOŁECZNEGO:

Uchwala się wystąpienie do Sądu Rejestrowego wystąpienie z wnioskiem o nadanie Stowarzyszeniu Statusu działalności pożytku publicznego w zakresach: edukacji, ochrony zdrowia i działalności związanej ze sportem.

Uchwalę przyjęto jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3 O POWOŁANIU RADY NAUKOWEJ STOWARZYSZENIA;

Uchwala się powołanie Rady Naukowej Stowarzyszenia - w organizacji - a na jej przewodniczącego powołuje się dr inż. Marka Drożdża.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

10.12.2006 r.

W dniu 10.12.2006 r. Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska zostało zaproszone do współpracy z Komitetem Naukowo - Technicznym powołanym do realizacji projektu finansowanego przez UE pt.

"Złagodzenie skutków kryzysu energetycznego
przez produkcję syntetycznych paliw silnikowych".

Komitet Naukowo - Techniczny powołany został pod patronatem JM Rektora AGH Prof. dr hab. A. Tajdusia, a jego przewodniczącym jest Prof. dr hab. inż. J. Adamczyk. W ramach Komitetu działa Zespół Konsultacyjno - Opiniodawczy pod przewodnictwem Prof. dr hab. T. Petrysa.

W skład Zespołu Konsultacyjno - Opiniodawczego wchodzą:

- Prof. dr hab. inż. J. Buzek
- Prof. dr hab. inż. A. Gołaś
- Dr inż. B. Karwat
- Prof. dr hab. inż. J. Klich
- Prof. dr hab. inż. Wł. Kotowski
- Prof. dr hab. inż. K. Szuwalski
- Prof. dr hab. inz. P. Tomczyk
- Prof. dr hab. M. Wnuk

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska zostało zaproszone przez Komitet Naukowo - Techniczny do współpracy w zakresie: "przeprowadzenia prac studialnych w dziedzinie analizy parametrów ekologicznych atmosfery przy aplikacji paliw syntetycznych z węgla oraz złagodzenia skutków kryzysu paliwowego przez produkcję syntetycznych paliw silnikowych w ramach:"

The European Programme
for effective Co2 reduction
in global warming prevention
International Technology, Development and Research Programme

The Utilisation of waste Co2 from LCP
in the productiob of synthetic gaseos and liquid fuels
(Co2 - SyntheFu)

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu, zapraszamy do działu : Program Co2 - SyntheFu